›››  Dane o gatunku
Sphaerosoma globosum (Sturm, 1807)