›››  Dane o gatunku
Platysoma (Platysoma) deplanatum (Gyllenhal, 1808)