›››  Dane o gatunku
Leiodes (Leiodes) rugosa Stephens, 1829