›››  Dane o gatunku
Hydraena (Hydraena) riparia Kugelann, 1794