›››  Dane o gatunku
Mordellistena (Mordellistena) pygmaeola Ermisch, 1956