Browse by:
Entomological Bibliography Database
provides more search tools
and access to more publications.
Choose publication by author:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Burzyński J. 1961. Z obserwacji nad przebiegiem gradacji zachodniej formy osnui gwiaździstej (Acantholyda nemoralis Thoms. F. serotina W. K.). Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 211-214, str. 89-112, 14 tabel, 1 wykres. – F.
Count of genera: 2, species: 2
icon_img — image