Browse by:
Entomological Bibliography Database
provides more search tools
and access to more publications.
Choose publication by author:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Dominik J. 1967. Obserwacje nad nasileniem uszkadzania przez owady, ssaki i pasożytnicze grzyby upraw sosny wydmowej (Pinus contorta var. murrayana Eng.), sosny wejmutki (P. strobus L.) i sosny pospolitej (P. silvestris L.) w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Sylwan, Warszawa, 111 (10), str. 59-63. – F.
Count of genera: 2, species: 2
icon_img — image