Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Freude H. 1971. 12. Familie: Silphidae (Aaskäfer). W: H. Freude, K. W. Harde i G. A. Lohse (red.), Die Käfer Mitteleuropas. Band 3. Adephaga 2, Palpicornia, Histeroidea, Staphylinoidea 1. Krefeld, str. 190-201, 35 rys. – F.
Łącznie rodzajów: 1, gatunków: 2
icon_img — zdjęcie