Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Gutowski J. M. 1985b. Uwagi o znaczeniu kambio- i ksylofagów świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. dla lasów Białowieskiego Parku Narodowego i otaczających go drzewostanów gospodarczych. Parki Nar. Rez. Przyr., Białowieża, 6 (2), str. 101-106. – F.