Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Kaszab Z. 1969. Oedemeridae, Pythidae, Pyrochroidae, Scraptiidae, Aderidae, Anthicidae, Meloidae, Rhipiphoridae, Serropalpidae, Lagriidae, Alleculidae, Tenebrionidae, Boridae. W: H. Freude, K. W. Harde i G. A. Lohse (red.), Die Käfer Mitteleuropas. Band 8. Krefeld, str. 79-138, 196-264, rys. – F.
Łącznie rodzajów: 13, gatunków: 14
icon_img — zdjęcie