Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Krumbiegel I. 1936. Morphologische Untersuchungen über Rassenbildung, ein Beitrag zum Problem der Artbildung und der geographischen Variation. Zool. Jb. Syst., Jena, 68, str. 105-178, 23 rys., pl. 2. – F.