Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Lewartowski R. i K. Piekarczyk. 1978. Charakterystyka rozwoju, występowania i szkodliwości ważniejszych szkodników roślin przemysłowych w 1975 roku w Polsce. Biul. IOR, Poznań, 61 (1977), str. 213-265, l rys., 8 map. – F.