Browse by:
Entomological Bibliography Database
provides more search tools
and access to more publications.
Choose publication by author:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Niezgodziński P. 1989. Biologia, ekologia i doskonalenie metod zwalczania ważniejszych szkodników grochu i bobiku. Zesz. Przyr. Opolskiego TPN, Warszawa-Wrocław, 26, str. 61–76, 2 rys. – F.
Count of genera: 1, species: 2
icon_img — image