Browse by:
Entomological Bibliography Database
provides more search tools
and access to more publications.
Choose publication by author:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Noskiewicz J. 1950c. Charakterystyka faunistyczna Śląska. W: Gospodarstwo Wiejskie na Ziemiach Zachodnich, Nr 12: Fizjografia ziem zachodnich i północnych. Warszawa, 17 str., 1 rys., 2 mapy. – F.
Count of genera: 15, species: 20
icon_img — image