Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Petryszak B., Skalski T. i A. Burdzy. 1995. Pędrusie i ryjkowce (Apionidae, Curculionidae: Coleoptera) Gór Słonnych. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr., Kraków, 23–1994, str. 149–182, 4 rys. – F.