Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Piekarczyk K. 1970c. Charakterystyka rozwoju ważniejszych szkodników roślin przemysłowych w Polsee w roku 1969 oraz prognozy ich wystąpienia i szkodliwości w 1970 r. Biul. IOR, Poznań, 46, str. 153–203, 12 rys., 9 map. – F.