Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Piekarczyk K. i F. Kagan. 1969. Charakterystyka rozwoju najważniejszych chorób i szkodników roślin przemysłowych w Polsce w roku 1968 oraz prognozy ich występowania i szkodliwości w 1969 roku. Biul. IOR, Poznań, 43, str. 143–170, 3 mapy. – F.