Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Rutkiewicz A. 1996. Owady drapieżne i niektóre towarzyszące w chodnikach kambiofagów jodły (Abies alba Mill.). W opracowaniu zbiorowym «Porównanie potencjału regulacyjnego szkodników jodły w różnych rejonach Polski». Warszawa, SGGW, str. 21–47, 5 rys. – F.