Browse by:
Entomological Bibliography Database
provides more search tools
and access to more publications.
Choose publication by author:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Skrzypczyńska M. 1983. Wstępne badania gęstości populacji gatunków wywołujących wyrośla i miny na liściach buka pospolitego – Fagus silvatica L. w Polsce. Pol. Pismo Ent., Warszawa-Wrocław, 53, str. 425–429. – F.