Browse by:
Entomological Bibliography Database
provides more search tools
and access to more publications.
Choose publication by author:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Stocki J. 1989. Szkodniki drzew liściastych. W oprac. zbior. pt. Ocena występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych w Polsce w roku 1988 oraz prognoza ich pojawu w roksu 1989. Warszawa, str. 77–99, 1 mapka. – F.
Count of genera: 2, species: 2
icon_img — image