Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:
Baza Bibliografii Entomologicznej
zapewnia więcej narzędzi wyszukiwania
i dostęp do szerszego zakresu publikacji.
Wybór publikacji wg nazwiska autora:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Strojny W. 1977. Badania nad biologią kozioroga dębosza – Cerambyx cerdo L. (Coleoptera, Cerambycidae) zasiedlającego dęby szypułkowe – Quercus robur L. na Swojcu i w Wilczycach pod Wrocławiem w latach 1973-1976. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 47, str. 727–746, 2 rys., 30 fot. na 8 wkl. nlb. – F.
Łącznie rodzajów: 12, gatunków: 13
icon_img — zdjęcie