Browse by:
Entomological Bibliography Database
provides more search tools
and access to more publications.
Choose publication by author:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Szujecki A. 1965e. Wstępne badania nad długością życia kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) w warunkach niedoboru pary wodnej w powietrzu. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., Warszawa, 7, str. 87–93. – F.
Count of genera: 14, species: 19
icon_img — image