Browse by:
Entomological Bibliography Database
provides more search tools
and access to more publications.
Choose publication by author:
A-Ć D-F G-I J-Ł M-O P-R S-U V-Ż   A-Ż
search_arrow Woreta D. 1990. Szkodniki korzeni drzew i krzewów leśnych oraz szkodniki upraw i młodników drzew iglastych. W opracowaniu zbiorowym «Ocena występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych w Polsce w roku 1989 oraz prognoza ich pojawu w roku 1990». Warszawa, str.1–27, 2 mapki. – F.
Count of genera: 2, species: 2
icon_img — image