Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Eutrichapion) viciae (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek palearktyczny, w całej Europie pospolity, docierający do skrajnych obszarów północnych. Występuje w Polsce od Bałtyku aż po Tatry, nie znany jeszcze tylko z Podlasia i Kotliny Nowotarskiej. Żyje na różnych gatunkach wyk: na wyce ptasiej — Vicia cracca L., wyce drobnokwiatowej — V. hirsuta (L.) S. F. Gray, wyce leśnej — V. silvatica L., wyce jednokwiatowej — V. monanthos (L.) Desf., wyce kosmatej — V. villosa Roth. Według L. Dieckmanna (1977) larwy żerują w kwiatach, wyżerając słupki i pręciki, dawne wzmianki o rozwoju larw w strączkach są przez tego autora odrzucone.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Słowiński Park Narodowy Kuśka*
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Wolin, Karwia Wanat*
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Timm 1929, Zumpt 1931, Gotwald 1968
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Wieżyca koło Kartuz Kuśka*
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Ełk Lentz 1879, Wengris 1961, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968, Wanat 1989
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Giżycko, Kąty i Danowo koło Giżycka, Puszcza Borecka — Lipowo, Puszcza Piska — Szeroki Bór Wanat*
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Cmoluch 1958b, Cmoluch 1960, Riabinin 1961, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Smukała koło Bydgoszczy Kuśka*
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Włocławek, Małków nad Wartą, Wielka Wieś koło Burzenina Wanat*
KFP 18 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 18 Nizina Mazowiecka Łomna koło Warszawy, Rogóźno koło Łowicza Wanat*
KFP 18 Podlasie Szostaki nad Biebrzą Wanat*
KFP 18 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968
KFP 18 Dolny Śląsk Romankow i Ruszkowski 1955, Rayski 1958, Pomorski 1984
KFP 18 Dolny Śląsk Mokry Dwór koło Wrocławia, Srebrna Góra, rezerwat Zwierzyniec koło Oławy Wanat*
KFP 18 Wzgórza Trzebnickie Złotów Wanat*
KFP 18 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Kuśka 1982
KFP 18 Górny Śląsk Mokre Śląskie koło Mikołowa, Gorki Śląskie koło Raciborza, Racibórz, Gorzyczki koło Wodzisławia Śląskiego Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Rayski 1958, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Podlesice koło Zawiercia, Dolina Bętkowska koło Krakowa Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Małopolska Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984, Wanat 1987
KFP 18 Wyżyna Małopolska 11 miejscowości Wanat*
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 18 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1958b, Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Miczulski 1961, Riabinin 1961, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988
KFP 18 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Łętowski 1981, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987
KFP 18 Roztocze Józefów, Dziewcza Góra koło Niedzielisk Wanat*
KFP 18 Nizina Sandomierska Kotula 1873, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Cmoluch 1986b
KFP 18 Sudety Zachodnie Bolków koło Jawora Köstlin 1973
KFP 18 Sudety Zachodnie okolice Sobieszowa Stachowiak P. 1988b
KFP 18 Sudety Zachodnie «Organy Wielisławskie» koło Świerzawy Kuśka*
KFP 18 Sudety Zachodnie Długopole, Gniewoszów Wanat*
KFP 18 Sudety Wschodnie Piotrowice koło Bystrzycy Kłodzkiej, Rozumice koło Kietrza Kuśka*
KFP 18 Sudety Wschodnie Kletno, Góry Bialskie — Sucha Przełęcz Wanat*
KFP 18 Beskid Zachodni Kotula 1873, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988
KFP 18 Beskid Zachodni góra Tuł koło Cieszyna, Jaworzyna Krynicka, Skoczów Kuśka*
KFP 18 Beskid Zachodni Krynica Wanat*
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Petryszak 1982, Czerniakowski 1986
KFP 18 Beskid Wschodni Rzepedź Kuśka*
KFP 18 Beskid Wschodni Rokszyce koło Przemyśla Wanat*
KFP 18 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 18 Bieszczady Zatwarnica Kuśka*
KFP 18 Bieszczady Wołosate, Wetlina, Połonina Caryńska Wanat*
KFP 18 Pieniny Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987
KFP 18 Tatry Polana Chochołowska Kuśka 1987
KFP 18 Tatry Kominiarski Wierch Kuśka*
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Romankow 1963, Smreczyński 1965, Lucht 1987
KFP 18 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 18 «Śląsk» Schilling 1842, Schilling 1888, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 18 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 18 «Karpaty» Nowicki M. 1873