Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Oxystoma) dimidiatum Desbrochers des Loges, 1897
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek stosunkowo niedawno opisany, notowany dotychczas z Hiszpanii, Korsyki, Włoch, Jugosławii, Niemiec, Austrii, Polski, Czecho-Słowacji, Rumunii, Bułgarii i zachodniej Ukrainy. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w dwunastu krainach. Występuje na niżu i w niższych położeniach górskich, na polach, łąkach i w zaroślach. Według L. Dieckmanna (1977) pędruś ten żyje na wyce ptasiej — Vicia cracca L. i wyce kosmatej — Vicia villosa Roth. Postacie dojrzałe żerują w liściach i łodygach. Kopulacja następuje w maju, samice składają jaja w niedojrzałe strączki. Larwy wdrażają się w nasiona i tu żerują. Larwa może zjeść dwa nasiona. Przed przepoczwarzeniem robi otwór w nasieniu i zasklepia go wydzieliną. Poczwarki ukazują się od końca lipca i po 10 dniach pojawiają się imagines, które już nie żerują na roślinach, ale rozpraszają się, głównie na brzegi lasów, gdzie są często spotykane w dużej liczbie egzemplarzy. Prawdopodobnie zimują w glebie na pobrzeżach lasów i dróg.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Dieckmann 1971b, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gniezno (Dieckmann 1971b, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976), Zielonka koło Poznania (Kuśka*); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Dieckmann 1971b, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976, Cholewicka-Wiśniewska 1981), Warszawa-Młociny, Czosnów i Dziekanów Leśny koło Warszawy (Wanat*); Dolny Śląsk: Tarnów koło Ząbkowic Śląskich (Wanat*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Dieckmann 1971b, Köstlin 1973, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976), Ojców (Petryszak i Mazur 1981); Wyżyna Małopolska: Pińczów (Dieckmann 1971b, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976), Chęciny (Petryszak i Mazur 1981), Łódź (Wanat 1987), Tunel (Kuśka*), Modlica koło Łodzi, Niecka Nidziańska — Chotel Czerwony, Skorocice koło Wiślicy, rezerwat Grabowiec, Krzyżanowice i Skowronno koło Pińczowa (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1973, Smreczyński 1976), Hrubieszów (Dieckmann 1981b), Kaniwola, Dratów (Cmoluch i in. 1988), Gródek koło Hrubieszowa (Kuśka*), Tarnogóra koło Izbicy (Wanat*); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987), Kąty koło Zamościa (Wanat*); Beskid Zachodni: Wierzbanówka (Knutelski 1988), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka*); Pieniny: Krościenko, Dolina Pienińskiego Potoku (Wanat*); Polska (Dieckmann 1977, Lucht 1987); Polska Zachodnia (Lohse 1981); «Karpaty Zachodnie» (Dieckmann 1971b, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976)