Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Oxystoma) opeticum Bach, 1854
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową Europę, notowany ponadto z Danii oraz południowych części Szwecji i Finlandii, z Kaukazu oraz Syberii. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie wszędzie na niżu i w niższych położeniach górskich. Występuje w widnych lasach i zaroślach. Żyje na groszku wiosennym — Lathyrus vernus (L.) Bernh, i groszku skrzydlatym — L. montanus Bernh. Larwy żerują w strączkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Jastrzębia Góra (Smreczyński 1965), Słowiński Park Narodowy (Kuśka*), Koszalin, Wejherowo (Wanat*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Neresheimer i Wagner H. 1932b); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno koło Ostródy (Lentz 1879), Puszcza Borecka — Lipowo (Wanat*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1882); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910), Kanigóra koło Oławy (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886), Kraków-Panieńskie Skały (Wanat*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Kotula 1872, Nowicki M. 1873b, Petryszak i Mazur 1981, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski i Mazur 1984), Kotowa Wola (Jachno 1880), Rzeszów (Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Osterloff 1882, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Góry Stołowe — Zacisze (Wanat*); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Wanka 1915, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Mazur 1981), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka*); Pieniny (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1965, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Leder 1872, Gerhardt 1892b, Kuhnt 1912, Hoffmann 1958, Smreczyński 1965); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)