Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Pseudoprotapion) elegantulum Germar, 1818b
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek notowany z południowej i środkowej części Europy, Algierii, Azji Mniejszej, Azji Środkowej i Syberii. Według S. Smreczyńskiego (1965) z Polski nie wykazywany, ale był on znaleziony w trzech południowo-zachodnich krainach przed przeszło stu laty i na tej podstawie zaliczany do chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) i chrząszczy ziem polskich (Łomnicki 1913). Występowanie w naszym kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami. Możliwość jego występowania na terenach zachodnich jest prawdopodobna, gdyż notowany jest z wielu ciepłych stanowisk we wschodniej części Niemiec. Według L. Dieckmanna (1977) omawiany gatunek występuje na suchych murawach, żerując na sparcecie siewnej — Onobrychis viciaefolia Scop. i sparcecie piaskowej — O. arenaria (Kit.) Ser. Postacie dojrzałe poławiano od maja do października. Rozwój larwalny nie jest znany. Świeżo wylęgnięte imagines obserwowano od połowy lipca do połowy sierpnia. Dawne dane o rozwoju larw w łodygach koniczyny pogiętej — Trifolium medium L. i koniczyny łąkowej — T. pratense L. są błędne.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Gerhardt J. 1891c. Fortsetzung und Schluss des K. Letzner schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 16, str. 349-433. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Kelch [A.]. 1852. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens etc. (Progr. 1846.) Erster Nachtrag. W: Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor und der Entlassung der Abiturienten den 5. und 6. April ladet ergebenst ein das Lehrer-Collegium. Ratibor, str. 6-19. – F. pdf icon

Kinel J. i J. Noskiewicz. 1924. Zapiski entomologiczne z Kasowej Góry. Kosmos, Lwów, 49, str. 128-134. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Leder H. 1872. Erster Nachtrag zu Edm. Reitter's Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 10, str. 86-139. – F.

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Seidlitz G. 1891. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens. V. und VL Lieferung. Königsberg, str. XLIX–LVI, 129–192 [Gattungen], 545–914. – F, S: 16, 19.

Smreczyński S. 1929. Kilka uwag o krajowych ryjkowcach. Pol. Pismo Ent., Lwów, 7, str. 75–81. – F.