Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Pseudoprotapion) elegantulum Germar, 1818b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek notowany z południowej i środkowej części Europy, Algierii, Azji Mniejszej, Azji Środkowej i Syberii. Według S. Smreczyńskiego (1965) z Polski nie wykazywany, ale był on znaleziony w trzech południowo-zachodnich krainach przed przeszło stu laty i na tej podstawie zaliczany do chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) i chrząszczy ziem polskich (Łomnicki 1913). Występowanie w naszym kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami. Możliwość jego występowania na terenach zachodnich jest prawdopodobna, gdyż notowany jest z wielu ciepłych stanowisk we wschodniej części Niemiec. Według L. Dieckmanna (1977) omawiany gatunek występuje na suchych murawach, żerując na sparcecie siewnej — Onobrychis viciaefolia Scop. i sparcecie piaskowej — O. arenaria (Kit.) Ser. Postacie dojrzałe poławiano od maja do października. Rozwój larwalny nie jest znany. Świeżo wylęgnięte imagines obserwowano od połowy lipca do połowy sierpnia. Dawne dane o rozwoju larw w łodygach koniczyny pogiętej — Trifolium medium L. i koniczyny łąkowej — T. pratense L. są błędne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: