Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Protapion) gracilipes Dietrich, 1857
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym, wykazywany z nielicznych stanowisk we Francji, w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Polsce i na Węgrzech. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Polsce (Hoffmann 1958) została stosunkowo niedawno potwierdzona szczegółowymi danymi o znalezieniu tego chrząszcza w Beskidzie Wschodnim. Bionomia poznana słabo. Postacie dojrzałe poławiano w maju-wrześniu. Larwy były obserwowane w główkach kwiatowych koniczyny pogiętej — Trifolium medium L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Moszczaniec, Cergowa Góra (Petryszak i Biliński 1978, Petryszak i Mazur 1981), Rzepedź (Petryszak i Mazur 1981), Rokszyce koło Przemyśla (Wanat 1985); Polska (Hoffmann 1958, Lucht 1987)