Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Protapion) interjectum Desbrochers des Loges, 1895
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej części Afryki Północnej, w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowych prowincji Fennoskandii. W Polsce znany od niedawna z nielicznych stanowisk w sześciu krainach południowych oraz z Gdyni. Bionomia tego gatunku i cykl rozwojowy nie są znane. W Europie Środkowej poławiany głównie na koniczynie pagórkowej — Trifolium montanum L. Postacie dojrzałe poławiano od połowy kwietnia do września. Świeżo wylęgnięte imagines obserwowano na początku lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Gdyni (Smreczyński 1973, Smreczyński 1976); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Wanat*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Dieckmann 1973); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Smreczyński 1973, Smreczyński 1976); Beskid Zachodni (Dieckmann 1973, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni (Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1982), Wołosate (Wanat*); Pieniny (Smreczyński 1976, Dieckmann 1977, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987), koło Szczawnicy (Wanat*); Polska (Dieckmann 1977, Lohse 1981, Lucht 1987); «Pomorze» (Dieckmann 1973)