Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Protapion) ononidis Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Szeroko rozsiedlony gatunek w Europie (z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych), wykazywany poza tym z Azji Mniejszej, zachodniej i środkowej Azji. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Spotykany na łąkach, miedzach, przydrożach i pobrzeżach lasu. Żyje na wilżynie ciernistej — Ononis spinosa L., wilżynie rozłogowej — O. repens L. i wilżynie bezbronnej — O. arvensis L. Larwy żerują w strączkach, w których wyżerają nasiona; w jednym strączku występuje zwykle jedna larwa, rzadziej dwie. Postacie dojrzałe odżywiają się liśćmi, robiąc w nich dziurki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Suffrian 1845, Bach 1854, Lüllwitz 1916, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Stachowiak P. i Baraniak 1980), Włocławek (Wanat*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882); Dolny Śląsk (Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Pomorski 1984); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Niecka Nidziańska — Chotel Czerwony, Skorocice, rezerwat Grabowiec i Krzyżanowice koło Pińczowa (Wanat*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981); Roztocze: Buczyna Gorajska woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Gliniska, Józefów, Łabunie (Kuśka*), Kąty koło Zamościa, Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Wanat*); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Kotula 1873); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Wanka 1915, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987), Jaworzyna Krynicka (Kuśka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1982), Łupków (Kuśka*), Berehy Górne (Wanat*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987), Kurnikówka (Kuśka*), Szczawnica (Wanat*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Sudety Wschodnie: — locus typicus! dla A. ononicola Bach;