Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Protapion) ruficrus Germar, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym, gdyż do niedawna na ogół był uważany za odmianę A. (P.) trifolii (L.). Notowany ze środkowej i wschodniej części Europy oraz Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla widne lasy, zarośla, suche łąki głównie na terenach nizinnych, rzadziej w niższych położeniach górskich. Bionomia tego chrząszcza poznana niedostatecznie. W Niemczech larwę znajdowano w główkach kwiatowych koniczyny dwukłosowej — Trifolium alpestre L., gdzie wyżera przeważnie tylko jedno nasienie. Rozwój larwalny przebiega w ciągu 5-6 tygodni. Świeżo wylęgnięte imagines spotykano w lipcu i sierpniu. W Polsce omawiany gatunek był zbierany wyłącznie na koniczynie pagórkowej —- Trifolium montanum L. (Zagaje Grzegorzewickie, Tarnogóra koło Izbicy, okolice Jawora — M. Wanat*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1871, Helm 1880); Pojezierze Pomorskie (Helm 1883d, Kleine 1940, Dieckmann 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882), Chojnów koło Warszawy (Wanat*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Wagner H. 1926, Smreczyński 1965); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Gotwald 1968), Krzemionki Opatowski, Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Dieckmann 1973, Petryszak 1982, Mazur M. 1983); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1914c, Kolbe W. 1918), wzgórze Winnica i Czartowska Skała koło Jawora (Kuśka*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1914, Hinke 1919, Hoffmann 1958, Dieckmann 1977, Lucht 1987); «Prusy» (Lentz 1879); «Prusy Zachodnie» (Czwalina 1885); «Prusy Wschodnie» (Czwalina 1885, Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilsky 1888, Gerhardt 1897b, Gerhardt 1897e, Kuhnt 1912, Hoffmann 1958); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Sudety Zachodnie: Żarek — locus typicus! dla A. ruficrus a. uaricrus W. Kolbe,