Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nanophyes brevis Boheman in Schönherr, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany głównie z południowej części Europy, notowany ponadto z Niemiec, Austrii, Węgier, Podola, Bukowiny, Kaukazu, Azji Mniejszej i Egiptu. W Polsce dotychczas w granicach obecnych nie znaleziony. Ogólnikowa wzmianka sprzed około 80 lat o występowaniu w naszym kraju opierała się na danych odnoszących się do terenów obecnie leżących poza naszymi wschodnimi granicami. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, gdzie zasiedla środowiska wilgotne. Żyje na krwawnicy pospolitej — Lythrum salicaria L. Larwa żeruje w zalążniach kwiatów i owocach, nie powodując ich zniekształceń. Postać dojrzała spotykana zwykle od maja do września.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: