Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nanophyes circumscriptus Aubé, 1864
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek wykazywany głównie ze środkowej części Europy, notowany poza tym z południowych prowincji Szwecji i Finlandii, ze środkowego i południowego obszaru europejskiej części byłego ZSRR, z Kaukazu i Armenii. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w siedmiu krainach. Występuje nad rowami, łachami, na miejscach bagnistych i polach wilgotnych. Postacie dojrzałe ukazują się pod koniec sierpnia i we wrześniu, następnie zimują w powierzchniowej warstwie gleby. Larwy żerują w łodygach krwawnicy pospolitej — Lythrum salicaria L. i krwawnicy wąskolistnej — L. hyssopifolia L., powodując na nich wyrośla, w których następuje przepoczwarzenie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Grajewo (Smreczyński 1956, Smreczyński 1976, Cmoluch 1973b), nadleśnictwo Rajgród — rezerwat «Czerwone Bagno» (Gotwald 1968), okolice Olsztyna (Cmoluch 1973b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1910, Dieckmann 1963b); Podlasie: Libiszów woj. Chełm (Cmoluch 1973b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968), Białowieża (Smreczyński 1976); Dolny Śląsk (Gerhardt 1902b, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910, Gerhardt 1911, Gerhardt 1911d, Kolbe W. 1927, Polentz 1932, Polentz 1942, Dieckmann 1963b), Wrocław-Zakrzów (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: okolice Kielc (Smreczyński 1976, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: Kaniwola, Dratów (Cmoluch i in. 1988); Polska (Horion 1966, Lucht 1987); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Reitter 1916, Klima 1934, Klapperich 1952, Smreczyński 1956); «Śląsk» (Gerhardt 1906, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Hinke 1919, Klima 1934, Horion 1951, Horion 1966, Klapperich 1952, Smreczyński 1956, Smreczyński 1976, Cmoluch 1973b, Lohse 1983)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica — locus typicus! dla N. circumscriptus a. flavescens Gerh.,