Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej i w południowo-wschodniej części Europy, wykazywany też z Maroka. W Polsce należy do rzadkości, wykazany dotychczas tylko z pięciu krain. Zamieszkuje otwarte środowiska wilgotne. Żyje na krwawnicy pospolitej — Lythrum salicaria L. i krwawnicy wąskolistnej — L. hyssopifolia L. Larwa żeruje w łodydze, powodując na niej wyrosłe. Postać dojrzała ukazuje się we wrześniu i październiku, następnie zimuje.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: okolice Augustowa (Kinelski i Szujecki 1959, Dieckmann 1963b), Szczepki woj. Suwałki (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1976), okolice Suwałk (Cmoluch 1973b); Nizina Mazowiecka: Orło woj. Ostrołęka (Kinelski i Szujecki 1959), okolice Ostrowi Mazowieckiej (Cmoluch 1973b); Podlasie: Libiszów woj. Chełm (Cmoluch 1973b); Puszcza Białowieska: Białowieża (Smreczyński 1976); Wyżyna Lubelska: Wólka Wytycka (Cmoluch i in. 1988); Polska (Lucht 1987); «Śląsk» (Horion 1951, Kinelski i Szujecki 1959, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1976)