Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nanophyes gracilis Redtenbacher, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony w Europie Południowej oraz w południowej części Europy Środkowej, notowany ponadto z Anglii i Algierii. Mimo informacji S. Smreczyńskiego (1976), że omawiany gatunek z Polski nie był wykazany, znane są nam wzmianki o jego występowaniu na stanowiskach pojedynczych w czterech krainach. Wzmianki ogólnikowe o występowaniu w Prusach, Galicji i na Śląsku opierały się jedynie na wcześniej znanych stanowiskach. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie ogólne, wiadomości o występowaniu na północy kraju uważamy za niewiarygodne. Dawne dane o zasiedleniu Beskidu Zachodniego i Tatr winny być potwierdzone nowymi materiałami. Występuje na terenach otwartych, gdzie był poławiany zwykle od maja do sierpnia w miejscach bagnistych i na pobrzeżach wód. Jako roślina żywicielska jest podawany bebłek błotny — Peplis portula L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Judyty koło Bartoszyc Lentz 1879
KFP 18 Beskid Zachodni Cieszyn Wanka 1915
KFP 18 Tatry Wołoszyn Łomnicki M.A. 1886
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 18 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1916
KFP 18 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Stanowiska wątpliwe