Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nanophyes hemisphaericus (Olivier, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i południowej części Europy, docierający na południe do Algierii i Maroka, a na wschód do Kaukazu, Azji Mniejszej i Syrii. Zasiedla otwarte gleby wilgotne, gdzie żyje na krwawnicy wąskolistnej — Lythrum hyssopifolia L. Larwa żeruje w łodydze, powodując na niej wyrośle, w którym może występować jeden do trzech osobników. Przeobrażenie następuje w wyroślu. W roku mogą wystąpić dwa pokolenia, pierwsze ukazuje się w lipcu-sierpniu, drugie we wrześniu-październiku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: okolice Myszyńca (Szulczewski 1936); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Polentz 1942); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Wyżyna Lubelska: Lublin (Cmoluch 1981), Kaniwola (Cmoluch i in. 1988); Roztocze: góra Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Beskid Zachodni (Wachtl 1870); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Horion 1951)