Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nanophyes nitidulus Gyllenhal in Schönherr, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek szeroko rozsiedlony w basenie Morza Śródziemnego, na północ sięga po Szwajcarię, Austrię, Węgry i Słowację, notowany poza tym z Azji Mniejszej i Astrachania. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 50 lat o występowaniu w naszym kraju nie znalazła później nigdy potwierdzenia. Występuje na glebach wilgotnych, gdzie żyje na krwawnicy pospolitej — Lythrum salicaria L. i krwawnicy wąskolistnej — L. hyssopifolia L. Samica składa jaja od maja do czerwca. Larwa żeruje w łodydze, na której powoduje zgrubienia wrzecionowate długości 12-18 mm, przeważnie w sąsiedztwie nasady liścia. Postać dojrzała pojawia się w lipcu-sierpniu, następnie zimuje.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Pic 1919, Klima 1934)

Uwagi:
Polska: — terra typica! dla N. nitidulus ab. rufonotatus PIC.