Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nanophyes sahlbergi (Sahlberg, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany z Hiszpanii, Francji i środkowej części Europy, na północ sięgający po południowe obszary Szwecji i Finlandii oraz Karelię, notowany ponadto z Astrachania i Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w sześciu krainach. Zasiedla rowy, łachy i miejsca wilgotne, gdzie żyje na bebłku błotnym — Peplis portula L. Larwa żeruje w torebce nasiennej, powodując jej powiększenia mniej więcej o 1/3, ale wyraźniej jej nie zniekształcając. Postać dojrzała pojawia się w lipcu-sierpniu, następnie zimuje.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ruda Milicka, Milicz (Wanat*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Smreczyński 1976); Dolny Śląsk: Kunice koło Legnicy (Gerhardt 1903b, Gerhardt 1903d, Gerhardt 1910, Wanka 1920); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1973, Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1934, Smreczyński 1976, Dieckmann 1963b, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Modlica koło Łodzi, Bronisławów nad Jeziorem Sulejowskim (Wanat*); Wyżyna Lubelska: Lublin (Cmoluch 1981); Beskid Zachodni: Strumień koło Cieszyna (Wanka 1920, Dieckmann 1963b); Tatry: 1260 m n.p.m. (Wanat*); Polska (Lohse 1983, Lucht 1987); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1916, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Hinke 1919, Smreczyński 1934, Smreczyński 1976, Dieckmann 1963b, Horion 1966)