Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nanophyes sahlbergi (Sahlberg, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany z Hiszpanii, Francji i środkowej części Europy, na północ sięgający po południowe obszary Szwecji i Finlandii oraz Karelię, notowany ponadto z Astrachania i Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w sześciu krainach. Zasiedla rowy, łachy i miejsca wilgotne, gdzie żyje na bebłku błotnym — Peplis portula L. Larwa żeruje w torebce nasiennej, powodując jej powiększenia mniej więcej o 1/3, ale wyraźniej jej nie zniekształcając. Postać dojrzała pojawia się w lipcu-sierpniu, następnie zimuje.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Ruda Milicka, Milicz Wanat*
KFP 18 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Smreczyński 1976
KFP 18 Dolny Śląsk Kunice koło Legnicy Gerhardt 1903b, Gerhardt 1903d, Gerhardt 1910, Wanka 1920
KFP 18 Górny Śląsk rezerwat Łężczak koło Raciborza Kuśka 1973, Kuśka 1982
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Smreczyński 1934, Smreczyński 1976, Dieckmann 1963b, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Małopolska Modlica koło Łodzi, Bronisławów nad Jeziorem Sulejowskim Wanat*
KFP 18 Wyżyna Lubelska Lublin Cmoluch 1981
KFP 18 Beskid Zachodni Strumień koło Cieszyna Wanka 1920, Dieckmann 1963b
KFP 18 Tatry 1260 m n.p.m. Wanat*
KFP 18 Polska Lohse 1983, Lucht 1987
KFP 18 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1916, Horion 1951
KFP 18 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Hinke 1919, Smreczyński 1934, Smreczyński 1976, Dieckmann 1963b, Horion 1966