Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cucujus haematodes Erichson, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek północno-palearktyczny, w Europie rozmieszczony we wschodniej części kontynentu od południowej Finlandii po górzyste obszary w Grecji, Bośni i we Włoszech; uznawany za relikt lasów pierwotnych. W Polsce znany tylko z 7 krain, przy czym większość danych o rozsiedleniu pochodzi sprzed przeszło stu lat. Zasiedla stare pnie świerków i jodeł. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Postacie dojrzałe przezimowują pod odstającą korą. Kopulujące pary obserwowano w maju. Larwy prowadzą drapieżny sposób życia napadając na owady podkorowe. Poczwarki i młode chrząszcze spotyka się w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.