Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carabus (Megodontus) violaceus Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek europejski, przekraczający na północy 70° szerokości geograficznej, znany również z zachodniej Syberii. Żyje w jasnych lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza na glebach humusowych. Występuje też ponad górną granicą lasu, np. w Tatrach w piętrze kosodrzewiny, a w Bieszczadach na połoninach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1889, Riesen 1908, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Czubiński i Urbański 1951); Pojezierze Pomorskie (Dohrn 1889, Riesen 1891b, Grentzenberg 1896, Enderlein 1908, Kolbe H. 1925, Engel 1938, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Błażejewski 1967); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1857, Lentz 1879, Albien 1905, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Leśniak 1964); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1849i, Letzner 1850, Riedel 1892, Riedel 1893, Tumm 1904, Albien 1905, Schumann 1905, Koerth 1916, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Kolbe H. 1925, Gruhl 1933, Arnold 1935b, Breuning 1935, Henseler 1940, Wagner H. 1941, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Węgorek 1957, Młynarek 1958); Nizina Mazowiecka (Sobieszczański 1877, Hildt 1907, Łomnicki M.A. 1913, Weissberg 1918, Breuning 1935, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Makólski 1952, Grüm 1959, Grüm 1962, Grüm 1967, Breymeyer 1966); Podlasie (Borusiewicz i Kapuściński 1950); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Karpiński i Makólski 1954, Okołów 1968b); Dolny Śląsk (Letzner 1850, Wutzdorf 1888, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1850, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Górny Śląsk (Kelch 1846, Bach 1849, Letzner 1850, Roger 1856, Burkart 1921, Nowotny 1923, Nowotny 1924, Nowotny 1931b, Dahl 1925, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Waga 1855, Kotula 1873, Kulczyński W. 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Nunberg 1949, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Makólski 1952, Haber 1957, Maliszewska 1966); Wyżyna Małopolska (Jakobson 1905, Eichler W. 1928, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Karczewski 1961); Góry Świętokrzyskie (Borusiewicz i Kapuściński 1950, Ćmak 1960); Wyżyna Lubelska (Zaitzev 1908, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Breuning 1935, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Nizina Sandomierska (Jachno 1880, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Letzner 1850, Kolbe W. 1924, Csiki 1927, Eidam 1927, Bodemeyer 1928, Spaček 1929, Breuning 1935, Horion 1941, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Sudety Wschodnie (Scholtz 1844, Letzner 1850, Schwarz E. 1870, Csiki 1927, Eidam 1927, Breuning 1935); Beskid Zachodni (Letzner 1848, Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Anonim 1867b, Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Warzecha 1927, Stefek 1939, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska (Roubal 1913, Roubal 1930, Makólski 1952); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Schaitter 1870, Trella 1926, Breuning 1935, Roubal 1941, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Riedl 1962, Cais 1963, Kulczycki 1964); Bieszczady (Riedl 1962, Głowaciński i Witkowski 1969); Pieniny (Borusiewicz i Kapuściński 1950); Tatry (Miller 1859, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Csiki 1927, Eidam 1927, Breuning 1935, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Makólski 1952, Wojtusiak 1955, Szymczakowski 1962b, Fudakowski 1966); Polska (Motschulsky 1850, Schaum 1856, Peyl 1890, Kulwieć 1907, Breuning 1935, Horion 1941, Ferens 1957, Kahl 1962, Strojny 1963); «Pomorze» (Herbst 1784, Suffrian 1843b, Suffrian 1846b, Bach 1849, Schaum 1856, Schilsky 1890, Schilsky 1909); «Prusy» (Illiger 1798, Suffrian 1843b, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Schaum 1856, Pfeil 1857, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Kolbe H. 1925); «Prusy Wschodnie» (Kolbe H. 1925, Krumbiegel 1936b, Henseler 1940); «Nowa Marchia» (Kolbe H. 1925); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1841c, Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Scholtz 1845b, Reitter 1870, Reitter 1896b, Gerhardt 1891e, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1911b, Łomnicki M.A. 1913, Breuning 1924, Eidam 1927, Kolbe W. 1928, Henseler 1940, Horion 1941); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1891, Jakobson 1905, Breuning 1924, Eidam 1927, Krumbiegel 1936b); «Beskidy» (Csiki 1927, Eidam 1927)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: «Poznańskie» — terra typica! (partim) dla ssp. alterviolaceus H. Kolbe
«Nowa Marchia»: — terra typica! (partim) dla ssp. alterviolaceus H. Kolbe
Pojezierze Pomorskie: «Hinterpommern» — terra typica! (partim) dla ssp alterviolaceus H. Kolbe
«Prusy Wschodnie»: — terra typica! (partim) dla ssp. alterviolaceus H. Kolbe
«Prusy Zachodnie»: — terra typica! (partim) dla ssp. alterviolaceus H. Kolbe
Sudety Wschodnie: Góry Śnieżnickie — terra typica! (partim) var. pseudocatidisatus Eidam
Sudety Zachodnie: Karkonosze — terra typica! dla var. nivalis Letzn., terra typica! (partim) dla var. pseudocandisatus Eidam
«Śląsk»: — terra typica! dla var. bicolor Letzn., var. coerulescens Letzn., var. cyanescens Letzn., var. marginatus Letzn., var. purpureo-marginatus Letzn., var. violaceo-micans Letzn., var. virescens Letzn. i var. viridi-coeruleus Letzn.