Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pediacus fuscus Erichson, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek obejmujący zasięgiem Europę północną oraz Syberię, w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych, notowany nadto z Ameryki Północnej oraz pod koniec ubiegłego wieku ze Szwajcarii i Siedmiogrodu. Według A. Horiona (1960) w Europie środkowej nie występuje. Jedyna wzmianka z Polski sprzed przeszło 60 lat o występowaniu w Warszawie wydaje się być niewiarygodna. Gatunek ten może być odnaleziony w Puszczy Białowieskiej. Zasiedla przeważnie suche, uszkodzone pożarem drzewa iglaste i liściaste. Larwy występują zazwyczaj pod zwęgloną korą przy szyi korzeniowej albo przy podstawie pnia, często w towarzystwie Dendrophagus crenatus (Payk.). Prowadzą one prawdopodobnie drapieżny sposób życia. Przepoczwarczenie następuje w glebie. Postacie dojrzałe odbywają loty podczas ciepłych wieczorów lipcowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923); «Prusy» (Reitter 1911, Horion 1951, Ślipiński 1982); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1915)