Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Carabus (Carabus) menetriesi Hummel, 1827
Opis w KFP:
[tom 2]
Wschodnioeuropejski gatunek o ograniczonym zasięgu, znany od północno-wschodniej części ZSRR do wschodniej Polski. Izolowane stanowiska na Śląsku w Polsce, w Białych Karpatach na Słowacji, w Rudawach i Lesie Czeskim w NRF są prawdopodobnie stanowiskami reliktowymi z okresu lodowcowego. Żyje na bagiennych glebach leśnych i torfowiskach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Bartels [C. O.]. 1896. [Carabus Menetriesi in der Gegend von Ortelsburg]. Berlin. Ent. Z., Berlin, 41, str. (3). – F.

Bercio [H.]. 1927. Weitere Corrigenda zu Reitters Fauna germanica. Col. Centralbl., Berlin, 2, str. 237-247. – F.

Bialk{1}. 1905. Über zwei seltene Laufkäfer. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver., Danzig, 26–27, str. 155-157. – F.

Borowski S. i Cz. Okołów. 1968. Ogólna charakterystyka fauny Puszczy. W: J. B. Faliński (red.), Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej. Warszawa, str. 130-132, rys. 36-37. – F.

Breuning S. 1933. Monographie der Gattung Carabus L. W: Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. Troppau, 106, str. 497-704. – F.

Burmeister F. 1939. Biologie, Ökologie und Verbreitung der europäischen Käfer auf systematischer Grundlage. I. Band: Adephaga. I. Familiengruppe: Caraboidea. Krefeld, 307 str., 43 rys. – F.

Csiki E. 1927. Carabidae: Carabinae I. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 1 (91). Berlin, 314 str. – F.

Czwalina G. 1885. Sammelbericht aus Ost- und West-Preussen. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 29, str. 251-256. – F.

Ferens B. 1957. Ochrona gatunkowa zwierząt w Polsce. Zakł. Ochr. Przyr. Wyd. Pop.-N., Kraków, 13, 327 str., 182 rys. – F.

Fudakowski J. 1922. Nowe stanowiska Carabus menetriesi Fisch. i Purpuricenus kaehleri L. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków, 55-56, str. 180. – F.

Horion A. 1935. Nachtrag zu Fauna Germanica Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. Krefeld, VIII + 358 str., 16 rys. – F.

Horion A. 1941. Faunistik der deutschen Käfer. Band I: Adephaga – Caraboidea. Krefeld, 463 str. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Jakobson G. G. 1905. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. I-III. S.-Peterburg, str. 1-240, pl. 1-27, 208 rys. – F.

Karpiński J. J. 1948b. Nowe dla polskiej fauny gatunki owadów oraz nowe w Polsce stanowiska rzadkich gatunków z terenu Białowieskiego Parku Narodowego i puszczy Białowieskiej. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 5, str. 309-315. – F.

Karpiński J. J. 1949d. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskicj. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 56, str. 1-212, 1 rys., 28 fot., 2 pl. – F.

Karpiński J. J. 1954c. Ptactwo w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego (Badania). Roczn. Nauk Leśn., Warszawa, 5, str. 3-104, 13 rys. – F.

Karpiński J. J. i J. Makólski. 1954. Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera) w biocenozie lasu Białowieskiego Parku Narodowego. Roczn. Nauk Leśn., Warszawa, 5, str. 105-136, 2 tab. – F.

Kinelski St. i A. Szujecki. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 29, str. 215-250. – F.

Kolbe W. 1927. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 15 (1), str. 2-14. – F.

Kuhnt P. 1911b. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 1. Stuttgart, VIII + 64 str., 512 rys. – F.

Kuntzen H. 1937. Carabus menetriesi Humm. Ent. Bl., Krefeld, 33, str. 378. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Mandl K. 1957. Die Käferfauna Österreichs. III. Die Carabiden Österreichs, Tribus Carabini, Genus Carabus Linné. Koleopt. Rdsch., Wien, 34, str. 4–41, 1 fot. – F.

Nowotny H. 1931b. Die grossen Laufkäfer (Carabus) Oberschlesiens. Mitt. Beuthen. Gesch. Museumsver., Beuthen, 13/14, str. 163–168. – F.

Okołów Cz. 1968b. Stawonogi i inne bezkręgowce. W: J. B. Faliński «Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej». Warszawa, str. 153–161. – F.

Pongrácz A. 1923. Beiträge zur Tiergeographie Polens. Arch. Naturg., A, Berlin, 89, 11, str. 244–259, 5 rys. – F.

Raciborski M. 1916. Przegląd czynności Komisyi fizyograficznej akademickiej w ciągu lat 1914/15 i 1915/16. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 50, str. V–XVI. – F.

Reineck G. 1921. Carabus granulatus L. und menetriesi Humm. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1921, str. 272–273. – F.

Reitter E. 1896b. Bestimmungs-Tabelle der europäischen Coleopteren: Enthaltend: Carabidae. 1. Abtheilung: Carabini, gleichzeitig mit einer systematischen Darstellung sämmtlicher Subgenera der Gattung Carabus L. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 34, str. 36–198. – F, S: 2.

Reitter E. 1908. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. I. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 22, VIII + 248 str., 66 rys., tt. 1–40. – F, S: 2, 3.

Riesen [A.]. 1909. [Carabus ménétriési Humm. aus Masuren]. Berlin. Ent. Z., Berlin, 54, str. (12). – F.

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.

Seidlttz G. 1888. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. I. und II. Lieferung. Königsberg, str. I–XL, 1–48 [Gattungen], 1–240, 1 t. – F.

Semenow-Tjan-Šanskij A. 1921. Dopolnitelnaja zamětka o geologičeskom prošlom Carabus menetriesi Humm. (Coleoptera, Carabidae). Russ. Ent. Obozr., Petrograd, 17, str. 152–153. – F.

Štěrba F. 1945. Klíč k určování brouků čeledi Carabidae Československé Republiky a přilehlých zemí. I. Tribus Carabini (Se zvláštním zřetelem k broukům užitečným a škodlivým). Ent. Příručky, Praha, 19, str. 1–28, 13 rys. – F.

Trella T. 1926. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Cicindelidae, Carabidae, Rhysodidae. Pol. Pismo Ent., Lwów, 5, str. 68–73. – F. pdf icon

Wagner H. 1924. Ein neuer Fundort für Carabus Menetriesi in Deutschland. Ent. Mitt., Berlin-Dahlem, 13, str. 214. – F.