Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carabus (Carabus) menetriesi Hummel, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Wschodnioeuropejski gatunek o ograniczonym zasięgu, znany od północno-wschodniej części ZSRR do wschodniej Polski. Izolowane stanowiska na Śląsku w Polsce, w Białych Karpatach na Słowacji, w Rudawach i Lesie Czeskim w NRF są prawdopodobnie stanowiskami reliktowymi z okresu lodowcowego. Żyje na bagiennych glebach leśnych i torfowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Czwalina 1885, Bartels 1896, Reitter 1908, Riesen 1909, Reineck 1921, Semenov-Tian-Shansky 1921, Bercio 1927, Nowotny 1931b, Breuning 1933, Horion 1935, Horion 1941, Burmeister 1939, Karpiński i Makólski 1954, Kinelski i Szujecki 1959); Nizina Mazowiecka: Łomża (Karpiński i Makólski 1954); Podlasie: Międzyrzec Podlaski (Karpiński i Makólski 1954); Puszcza Białowieska (Horion 1941, Karpiński 1948b, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Karpiński i Makólski 1954, Okołów 1968b, Borowski i Okołów 1968); Dolny Śląsk: Opole, okolice Wrocławia między dopływami Odry — Sztobrawą i Małą Panwią (Karpiński i Makólski 1954); Górny Śląsk (Wagner H. 1924, Kolbe W. 1927, Breuning 1933, Horion 1935, Horion 1941, Horion 1951, Kuntzen 1937, Burmeister 1939); Góry Świętokrzyskie: Zagnańsk pow Kielce (Pongrácz 1923); Wyżyna Lubelska: Uher pow. Chełm (Fudakowski 1922), okolice Chełma (Karpiński i Makólski 1954); Nizina Sandomierska: Starzawa pow. Przemyśl (Trella 1926), Rzeszów (Karpiński i Makólski 1954); Polska (Semenov-Tian-Shansky 1921, Štěrba 1945, Ferens 1957); «Pomorze» (Reitter 1908, Semenov-Tian-Shansky 1921); «Prusy» (Schilsky 1888, Reitter 1908, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1935, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Reitter 1896b, Jakobson 1905, Bialk 1905, Schilsky 1909, Speiser 1909, Kuhnt 1911b, Semenov-Tian-Shansky 1921, Wagner H. 1924, Csiki 1927, Štěrba 1945); «Śląsk» (Štěrba 1945, Mandl 1957); «Galicja» (Jakobson 1905, Raciborski 1916, Csiki 1927)