Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leptophloeus alternans (Erichson, 1846)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek zamieszkujący głównie północną i środkową Europę, na zachód docierający do Belgii, wschodniej Francji i Szwajcarii. W Polsce rzadko spotykany, znany tylko z 6 krain. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, gdzie występuje do górnej granicy lasu. Żyje pod korą gałęzi sosen i świerków, w żerowiskach małych korników z rodzajów rytownik — Pityogenes Bedel i wgryzoń — Cryphalus Er. Spotykany również w stosach chrustu, na sągach drzewa oraz na powierzchniach przekroi poprzecznych pni i pniaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Szczytno (Seidlitz 1891, Horion 1960), Tabórz koło Ostródy (Bałazy i Michalski 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Wagner H. 1941, Bałazy i Michalski 1977); Dolny Śląsk: Nysa (Gerhardt 1910, Horion 1960); Wyżyna Lubelska: nadleśnictwo Gościeradów (Mazur S. 1973b, Mazur S. 1979); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1897b, Gerhardt 1897e, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Horion 1960); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Horion 1960); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915, Bałazy 1966, Iablokov-Khnzorian 1978, Ślipiński 1982); «Prusy» (Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1915); «Ziemia Kłodzka» (Michalski 1957)