Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carabus (Eucarabus) ulrichii Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej części środkowej Europy, znany od Rumunii po południową część NRF; występowanie na Pojezierzu Pomorskim i Nizinie Mazowieckiej wymaga potwierdzenia. Zamieszkuje otwarte tereny, zasiedlając gleby gliniaste, margliste i wapienne, unika piaszczystych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Schaum 1856, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1849, Letzner 1871, Letzner 1885, Szulczewski 1922, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Tembrock 1941, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Hildt 1907); Dolny Śląsk (Rendschmidt 1846, Letzner 1849, Letzner 1871, Letzner 1885, Chappuis 1916, Scholz R. 1927d, Bodemeyer 1928, Breuning 1932, Horion 1941, Polentz 1942); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1885, Tembrock 1941, Polentz 1942, Schroeter 1942); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1849, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856, Nowotny 1931b, Nowotny 1844c, Breuning 1932, Scholz R. 1935, Polentz 1936e, Polentz 1940, Stefek 1939, Horion 1941), Kęty pow. Oświęcim (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki M. 1867, Jabłoński 1869, Kulczyński W. 1873, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki J. 1894, Hildt 1907, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Tembrock 1941, Makólski 1952); Wyżyna Małopolska (Jakobson 1905, Nunberg 1949, Borusiewicz i Kapuściński 1950), Owczary pow. Busko-Zdrój (Makólski*); Góry Świętokrzyskie: «Kieleckie góry» (Hildt 1907); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Sudety Zachodnie (Letzner 1849, Letzner 1871, Letzner 1885, Koltze 1873, Bodemeyer 1928), Kudowa-Zdrój pow. Kłodzko (Makólski*); Sudety Wschodnie (Letzner 1849, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Breuning 1932); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Tembrock 1941, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Riedl 1960, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1926, Tembrock 1941); Pieniny (Tembrock 1941), Krościenko (Makólski*); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Reitter 1870b, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Burmeister 1939, Ferens 1957); «Prusy Zachodnie» (Sokolář 1908); «Śląsk» (Weigel 1806, Germar 1824, Bach 1849, Reitter 1870, Reitter 1908, Seidlitz 1888, Sokolář 1907, Sokolář 1908, Gerhardt 1910, Pax 1921, Csiki 1927, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1935, Horion 1951, Burmeister 1939, Polentz 1942d); «Galicja» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1905, Csiki 1906, Csiki 1927, Sokolář 1907, Sokolář 1908, Breuning 1932); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! (partim) dla Carabus Ulrichii Germ.