Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Carabus (Morphocarabus) scheidleri excellens Fabricius, 1801
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Podgatunek znany poza Polską tylko z Ukraińskiej SRR; stanowisko ze Śląska należy prawdopodobnie odnieść do ssp preysleri Duft. Występuje na otwartych miejscach pod kamieniami, często na uprawnych polach pod grudami gleby, na miedzach, podczas żniw pod snopami zbóż.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: Lubaczów (Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Łomnicki J. 1892, Łomnicki J. 1897, Kuntze R. 1923c, Breuning 1932); Beskid Wschodni: Sanok (Nowicki M. 1858), Hurko pow. Przemyśl (Trella 1926), koło Przemyśla (Kinel i Noskiewicz 1930, Kuntze i Noskiewicz 1938, Kuntze R. 1939), (Nowicki M. 1864); Bieszczady: Baligród i Czarne pow. Lesko (Riedl 1962); Polska (Breuning 1932, Horion 1941); «Galicja» (Schaum 1856, Kraatz 1875d, Seidlitz 1888, Ganglbauer 1892, Born 1904, Jakobson 1906, Breuning 1924, Breuning 1932, Csiki 1927, Horion 1941); Śląsk: Beskidy (Roubal 1910)

Uwagi:
Beskid Wschodni: bez miejscowości
Nizina Sandomierska: — locus typicus! dla var. polonicus M. Łomn.
Śląsk: Stanowisko wątpliwe