Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Carabus (Morphocarabus) zawadzkii Kraatz, 1854
Opis w KFP:
[tom 2]
Gatunek występujący w południowo-wschodnich Karpatach, znany z nielicznych stanowisk w Ukraińskiej SRR i na Węgrzech. Występowanie w Polsce wątpliwe, z okolicy Krakowa wykazany prawdopodobnie na podstawie okazu zawleczonego lub mylnie zaetykietowanego.
[tom 22]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnie Karpaty. Przez długi okres był powszechnie traktowany tylko jako forma Carabus scheidleri preysleri Duft., obecnie uznaje się go jako gatunek samodzielny. Obie formy są podobne, ale różnią się urzeźbieniem pokryw. Na każdej pokrywie Carabus (Morphocarabus) zawadzkii Kraatz występują cztery zagoniki pierwszorzędowe, gdy u Carabus scheidleri preysleri Duft. — trzy. Z uwagi na brak konkretnych danych nie był zaliczany do chrząszczy krajowych. Obecnie w Polsce stwierdzony tylko w Bieszczadach. Pierwsza informacja z 1991 r. o jego występowaniu opierała się na jednym okazie złowionym 11 VII 1974. Okazy dowodowe z kilku stanowisk (Watała 1995) przechowywane są w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii Pan w Łomnie koło Warszawy. Biegacz ten w okresie wegetacyjnym był poławiany głównie na połoninach, a na zimowiskach w spróchniałym drewnie pniaków i leżących kłód.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: koło Krakowa (Breuning 1932); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Galicja (Zawadzky 1834, Schaum 1856, Seidlitz 1888, Breuning 1932); Bieszczady: Zatwarnica (Borowiec 1991i); Bieszczady: Połonina Caryńska, Połonina Wetlińska, Bukowe Berdo, Bereżki (Watała 1995)