Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Carabus (Trachycarabus) scabriusculus Olivier, 1795
Opis w KFP:
[tom 2]
Południowo-wschodni gatunek europejski, znany również z południowo-wschodniej części Europy środkowej. Żyje na otwartych przestrzeniach, zwłaszcza na terenach stepowych, polach uprawnych i suchych łąkach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Borusiewicz A. i S. Kapuściński. 1950. Materiały do znajomości rozsiedlenia w lasach polskich rodzaju biegacz – Carabus Lin. (Carabidae, Coleoptera). Pr. Roln.-Leśn. PAU, Kraków, 54, str. 1-33, 1 mapa. – F.

Breuning S. 1933. Monographie der Gattung Carabus L. W: Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. Troppau, 106, str. 497-704. – F.

Burmeister F. 1939. Biologie, Ökologie und Verbreitung der europäischen Käfer auf systematischer Grundlage. I. Band: Adephaga. I. Familiengruppe: Caraboidea. Krefeld, 307 str., 43 rys. – F.

Ferens B. 1957. Ochrona gatunkowa zwierząt w Polsce. Zakł. Ochr. Przyr. Wyd. Pop.-N., Kraków, 13, 327 str., 182 rys. – F.

Fijałkowski D. i K. Izdebski. 1959. W sprawie utworzenia Zwierzynieckiego Parku Narodowego. Sylwan, Warszawa, 103 (9), str. 1-13, 3 rys. – F.

Franz H. 1936. Die thermophilen Elemente der mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankungen der Quartärzeit. Zoogeographica, Jena, 3, str. 159-320, 6 rys., 3 mapy. – F.

Franz H. 1939. Steppenrelikte in Südostmitteleuropa und ihre Geschichte. Verh. VII. Int. Kongr. Ent., Berlin, 1, str. 102-117, 7 rys. – F.

Hildt L. F. 1892. Przyczynek do fauny chrząszczów podolskich. Pam. Fizyogr., Warszawa, 12 (III), str. 209-235. – F. pdf icon

Horion A. 1941. Faunistik der deutschen Käfer. Band I: Adephaga – Caraboidea. Krefeld, 463 str. – F.

Jabłoński W. 1869. Przyczynek do fauny chrząszczów krajowych. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 3, str. (68)-(73). – F.

Jakobson G. G. 1906. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. IV. S.-Peterburg, str. 241-320, pl. 28, 30-33, 35, 36, 38. – F.

Kinel J. i J. Noskiewicz. 1930. Einige Bemerkungen über die zoogeographischen Verhältnisse von Podolien und Volhynien des polnischen Anteils. Pol. Pismo Ent., Lwów, 9, str. 272-288. – F.

Kuntze R. i J. Noskiewicz. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Pr. Nauk. TN Lwów, II. Lwów, 4, VII + 538 str., 65 rys. – F. pdf icon

Kuntze R. 1923e. Fauna Śląska. (Szkic zoogeograficzny). Przyr. i Techn., Lwów-Warszawa, 2, str. 333-344. – F.

Kuntze R. 1931. Studya porównawcze nad fauną kserotermiczną na Podolu, w Brandenburgii, Austryi i Szwajcaryi. Arch. TN Lwów, III, Lwów, 5, str. 265-345, 1 rys. – F.

Kuntze R. 1931c. Vergleichende Beobachtungen und Betrachtungen über die xerotherme Fauna in Podolien, Brandenburg, Österreich und der Schweiz. Z. Morphol. Ökol., Berlin, 21, str. 629-690, 1 rys. – F.

Kuntze R. 1936d. Charakterystyka faunistyczna Łysej Góry pod Lackiem w powiecie złoczowskim. Kosmos, A, Lwów, 61, str. 109-136, 4 rys. – F.

Kuntze R. 1939. Charakterystyka entomofaunistyczna ścianki wołczynieckiej pod Stanisławowem. Pol. Pismo Ent., Lwów, 16-17, str. 1-15, 3 rys. – F.

Lindeman K. 1871. Obzor geografičeskago rasprostranenija žukov v Rossijskoj Imperii. Čast I. Vvedenie, predislovie. Sěvernaja, Moskovskaja i Turanskaja provincii. Trudy Russk. Ent. Obšč., S.-Peterburg, 6, str. 41-366, 1 mapa. – F.

Łomnicki J. 1894. Materialien zur Verbreitung der Carabinen in Galizien. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, Wien, 43, str. 335–348, 2 rys. – F.

Łomnicki J. 1897. Übersicht der coleopterologisch-faunistischen Arbeiten über Galizien aus dem Jahre 1896. Soc. Ent., Zürich, 12, str. 50–52. – F.

Łomnicki M. A. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. Leopoli, 1884, 4 nlb. + 43 str. – F.

Łomnicki M. A. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgoskrzydłe. (Coleoptera). Lwów, 1886, XXXI + 308 str. – F. pdf icon

Motschulsky V. 1850. Die Kaefer Russlands. I. Insecta Carabica. Moscau, XI + 91 str. – F, S: 2, 3.

Reitter E. 1896b. Bestimmungs-Tabelle der europäischen Coleopteren: Enthaltend: Carabidae. 1. Abtheilung: Carabini, gleichzeitig mit einer systematischen Darstellung sämmtlicher Subgenera der Gattung Carabus L. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 34, str. 36–198. – F, S: 2.

Reitter E. 1908. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. I. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 22, VIII + 248 str., 66 rys., tt. 1–40. – F, S: 2, 3.

Schaitter I. 1870. Motyle i chrząszcze z okolic Rzeszowa. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 4, str. (30)–(36).– F.

Skuratowicz W. 1946. Mało znane rezerwaty przyrodnicze Zamojszczyzny. Chr. Przyr. Ojcz., Kraków, 2, 3–4, str. 14–17. – F.

Skuratowicz W. i J. Urbański. 1953. Rezerwat leśny na Bukowej Górze koło Zwierzyńca w województwie Lubelskim i jego fauna. Ochr. Przyr., Kraków, 21, str. 193–216, rys. 141–151. – F.

Štěrba F. 1945. Klíč k určování brouků čeledi Carabidae Československé Republiky a přilehlých zemí. I. Tribus Carabini (Se zvláštním zřetelem k broukům užitečným a škodlivým). Ent. Příručky, Praha, 19, str. 1–28, 13 rys. – F.

Tenenbaum Sz. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pam. Fizyogr., Warszawa, 21, III, str. 1–72. – F. pdf icon

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon

Trella T. 1926. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Cicindelidae, Carabidae, Rhysodidae. Pol. Pismo Ent., Lwów, 5, str. 68–73. – F. pdf icon

Trella T. 1938b. Chrząszcze Winnej Góry pod Przemyślem. Ochr. Przyr., Kraków, 17, str. 342–344. – F. pdf icon

Viertl A. 1872. Przyczynek do fauny Galicyi. b) Chrząszcze (Coleoptera) z okolicy tarnowskiéj. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 6, str. (65)–(69). – F.

[Wańkowicz J.]. 1878. Tymczasowy spis owadów tęgopokrywych z wycieczki w okolice Chełma r. 1878. Przyr. i Przem., Warszawa, 7, str. 213–214. – F.